Huisartspraktijk Elting-Wartan

Vissersdijk 19 9671EG Winschoten

Huisartspraktijk Elting-Wartan

Vissersdijk 19 9671EG Winschoten

Griep vaccinatie 2022

Griepprik dr. Elting op dinsdag 15 november

Hieronder het schema met achternaam starten met de volgende letter;

ABC van 14.00 tot 14.20 uur

DEF van 14.20 tot 14.40 uur

GHIJ van 14.40 tot 15.00 uur

KLM van 15.00 tot 15.20 uur

NOPQ van 15.20 tot 15.40 uur

RSTU van 15.40 tot 16.00 uur

VWXYZ van 16.00 tot 16.30 uur

Pneumokokkenvaccinatie 2022

Bent u geboren tussen 01011953 en 31121956

dan kunt u op 22 november een Pneumokokken vaccinatie ophalen in de praktijk tussen 14 00 uur en 16 00 uur.